MalczewskiMalczewskiMalczewskiMalczewski

PRODUKTY

PRODUKTY

Alge

STSnMa1

STSnMa1

Opis:

Dane techniczne

Bramka świetlna na pojedynczy kontakt, automatyczna, jest wygodna, gdyż nie potrzeba sędziego w obszarze startowym.

Automatyczna Typ:

Bramka startowa będzie zamykać się z powrotem automatycznie po starcie (po odbiciu).

Zaletą tej wersji jest to, że można ją używać bez obsługi. (np Selftimer SF2)

Pojedynczy kontakt:

Bramka startowa posiada jedno wyjście bezpotencjałowe.